Imajte poverenja u svoju odluku

 

Više nema razloga za premišljanje! Ne samo da nudimo proizvode sa izuzetnim performansama, već i program KLEBER TRUST koji garantuje da ćete 100% biti zadovoljni ili Vam u suprotnom za svaki kupljeni pneumatik vraćamo novac u roku od 30 dana.

 

KAKO FUNKCIONIŠE PROGRAM KLEBER TRUST

1
Kupovina

2 ili 4 komada KLEBER pneumatika

2
Dođite ponovo kod svog prodavca pneumatika

prodajno mesto na kojem ste kupili i montirali KLEBER pneumatike) u slučaju da niste zadovoljni, u roku od 30 dana, i zahtevajte od stručnjaka za pneumatike da ih demontira. 

3
Ispunite obrazac za povraćaj novca

priložite sva dokumenta da bismo Vam vratili novac

OBRAZAC ZA POVRAĆAJ NOVCA

šara gazećeg sloja
  • Zimski
  • Letnji
  • Za sve sezone
Faktura za kupovinu i montažu pneumatika (JPG / PDF - maks. 5 MB)
Faktura za demontažu pneumatika (JPG / PDF - maks. 5 MB)
Fotografija vraćenih pneumatika koji su demontirani i isečeni/uništeni (JPG / PDF - maks. 5 MB)

www.kleber-tyres.com/privacy-policy

 

„KLEBER TRUST GARANCIJA ZADOVOLJSTVA“ KAMPANJA

 

 

Michelin vam nudi priliku da probate 2 ili 4 KLEBER pneumatika (turistička, 4x4, SUV vozila, laka komercijalna vozila, letnji/za sva godišnja doba/zimski pneumatici) (u daljem tekstu: „Pneumatici“), koji su kupljeni tokom važenja Kampanje, u periodu od 30 dana počevši od datuma kupovine (datum naveden na fakturi). U slučaju da niste u potpunosti zadovoljni, vratićemo vam ceo prodajni iznos preko bankarskog transfera.

 

Kampanja je organizovana od strane TIGAR TYRES d.o.o. sa registrovanim sedištem u Pirotu, ulica Nikole Pašića 213, sa matičnim brojem 17466461 i poreskim identifikacionim brojem 102192352 (u daljem tekstu „Michelin“ ili „Organizator“). U svrhu sprovođenja ove Kampanje Organizator će biti podržan od strane agencije Custom Solutions, cu adresa Aix en Provence 500 517 776 (00042) - TVA FR 33 500 517 776 - APE 7311 Z 2/2 Z.I. Rousset, 135 avenue Victoire, 13790 ROUSSET, (u daljem tekstu „Agencija”).

Pokretanjem kampanje automatski priznajete i prihvatate ove uslove i pravila upravljanja podacima koji regulišu kampanju („Uslovi“).

 

1.Važenje kampanje: od 1. oktobra 2018 do 31. decembra 2023. godine

 

2. Učesnici: pojedinci – fizička lica

 

3. Mehanizmi kampanje:

 

3.1 Pneumatici moraju da budu kupljeni u toku trajanja Kampanje kod prodavca u Srbiji koji učestvuje u KLEBER TRUST garanciji zadovoljstva a koji je prikazan na mapi sajta https://www.kleber-tyres.com/find-a-dealer

3.2. Ako u roku od 30 dana od datuma kupovine Pneumatika niste u potpunosti zadovoljni sa Pneumaticima, treba te pneumatike da uklonite kod servisera gde ste ih i montirali. Serviseri koji učestvuju u KLEBER TRUST garanciji zadovoljstva su prikazani na mapi sajta https://www.kleber-tyres.com/find-a-dealer

 

3.2.1. Servis gde ste montirali Pneumatike mora da vam ih ukloni;

3.2.2. Potrebno je da posetite https://www.kleber-tyres.com i dostavite potrebne podatke: ako biste aktivirali KLEBER TRUST garanciju zadovoljstva, potrebno je da priložite sledeću dokumentaciju:

 

  • Skenirajte ili slikajte Fakturu za kupljene Pneumatike. Podaci i detalji učesnika i prodavca i servisera moraju jasno da budu označeni na Fakturi i slika ili skenirani dokument moraju da budu čitljivi;
  • Skenirajte ili slikajte fakturu za kupovinu i fakturu za postavljanje pneumatika. Mogu biti izdate od strane iste firme (u slučaju da su mesto kupovine i postavke isti) ili mogu biti dve različite firme (u slučaju da ste gume kupili na jednom mestu a postavili ih na drugom mestu). Fakture treba da budu čitljive.
  • Skenirajte ili slikajte Fakturu za uklanjanje Pneumatika. Postavljanje i uklanjanje Pneumatika treba da obavi isti servis i to treba da bude čitljivo.
  • Učesnik će dostaviti: Ime banke i broj računa gde treba da se izvrši povraćaj sredstava, ime, prezime, broj telefona, e-mail učenica, tako da Michelin može da pristupi povraćaju sredstava kao što je navedeno na vebsajtu;
  • Slike uništenih Pneumatika, koje su uništili predstavnici ili prodavac.

 

4. Sve troškove koji se odnose na postavljanje, montažu, uklanjanje i demontažu će snositi Učesnik a ne Michelin.

 

5. Dobićete povraćaj sredstava za kupovinu vaših Pneumatika, uključujući PDV, putem bankarskog prenosa u roku od 8 dana od prijema vašeg celog zahteva za povraćaj sredstava. Povraćaj sredstava će izvršiti treća strana – agencija koja radi u ime Michelina za povraćaj sredstava.

 

6. Uklonjene Pneumatike će prodavac uništiti u skladu sa važećim zakonima. Oni ne smeju da se odlože, prenesu ili preprodaju.

 

7. Dobićete povraćaj u iznosu kupovne cene Pneumatika (za kupovinu celih točkova cena će biti bez obruča). Nećemo uzimati u obzir posledicu vandalizma, oštećenje izazvano nesrećom ili nepropisnim rukovanjem. KLEBER TRUST garancija zadovoljstva važi u SRBIJI za jedan zahtev po korisniku i po vozilu posle dostavljanja originalne fakture sa datumom koja sadrži kontakt detalje kupca koji je dostavio taj zahtev.

 

8. Nećemo nadoknaditi troškove u vezi sa vraćanjem ili uklanjanjem Pneumatika. Fakture treba da budu izdate i naslovljene na klijenta, treba da budu kompletne i da imaju potpuno čitljive detalje o datumu i moraju da imaju memorandum kompanije. U suprotnom, faktura će se smatrati nevažećom. Bilo koji nepotpum, nečitljiv, lažan zahtev ili zahtev sa nedovoljnim podacima ili zahtev koji je dostavljen posle roka, sa mesta (zemlja kupovine) koja nisu uključena u Kampanju ili zahtevi koji se odnose na reference proizvoda koje nisu pokrivene ovom Kampanjom će se smatrati nevažećim.

 

9. Bilo koji poslati zahtev koji je nepotpun, nečitak, ne poštuje vreme, rokove koji su navedeni u Kampanji, ili koji ne poštuje geografsko područje (prilikom kupovine ili boravište) će biti odbijeni.

 

10. Michelin se odriče bilo kakve odgovornosti u slučaju da se Kampanja ne izvodi u skladu sa pruženim uslovima, zbog pojave incidenta koji ne zavise od njegove volje, kao što je širenje virusa, detektovanje oštećenja, problema u mreži, problema izazvanih pristupom podataka od strane neovlašćenih lica, prevara, tehničkih problema i/ili problema u vezi sa poštanskih usluga ili je kompanija naterana da okonča Kampanju, da skrati period važenja ili da je produži, da odbije ili čak da izmeni predstavljene uslove važenja.

 

11. Dodatno, Michelin se odriče bilo kakve odgovornosti u slučaju da, usled tehničkog problema, učesnik ne može da pristupi gore navedenom vebsajtu, ako su njegovi/njeni lični podaci koji su potrebni za popunjavanje formulara za povraćaj izgubljeni, u slučaju da im je prenos odložen, netačan ili nepotpun.

 

12. Učešće u ovoj Kampanji zahteva da bi Učesnik prvo trebalo da prihvati uslove, bez ograničenja ili rezervisanosti. Michelin zadržava pravo da, u slučaju poteškoća u tumačenju ili primeni ovih uslova učestvovanja, isključi Učesnike za koje smatra da su se lažno izjasnili.

 

13. Pravila za upravljanje ličnim podacima

 

13.1 Organizator je kontrolor podataka i Agencija preuzima uloga obrađivača podataka sa kojima Organizator barata u svrhu organizovanja Kampanje.

Obrada podataka će se vršiti za organizovanje i sprovođenje ove Kampanje i u svrhu ispunjavanja pravnih obaveza u vezi sa Kampanjom; bez dostavljanja vaših ličnih podataka mi nećemo moći da obezbedimo vaše učešće u Kampanji i vi nećete moći da budete identifikovani od strane Organizatora u svrhu Kampanje, odnosno Organizator neće moći da oceni vaše ispunjavanje uslova Kampanje i da vam izvrši povraćaj sredstava za pneumatike.

 

13.2 Sledeći lični podaci će se obrađivati tokom Kampanje: ime, prezime, broj telefona, e-mail, broj bankovnog računa (IBAN) i ime banke.

 

13.3 Period zadržavanja ličnih podataka koje Organizator obrađuje zavisi od svrhe obrade, naime:

• Organizator će zadržati sakupljene i obrađene podatke u svrhu organizovanja ove Kampanje tokom trajanja kampanje i tri meseca nakon isteka. Organizator i Agencija Kampanje će uništiti sve druge lične podatke koje dobiju preko učesnika u Kampanji po isteku Kampanje. Međutim, za fiskalne svrhe, lični podaci pobednika kampanje će se čuvati 5 godina od preuzimanja nagrade.

 

13.4 Učesnici imaju sledeća prava u pogledu obrade podataka, u skladu sa EU Regulativom 2016/679; pravo na informacije i pristup, pravo na ispravku, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje, pravo na prenosivost podataka, pravo na primedbu. Za informacije o našoj politici privatnosti, molimo posetite: www.michelin.rs.

 

Ako želite da ostvarite prava i dobijete pristup informacijama koje vas interesuju, možete se obratiti:

Michelin Romania S.A.

Adresa: 10 Bucharest Nord Road, Global City, Business Park, Building O1, 3rd floor, Voluntari, Ilfov, Romania

E-mail: dataprivacy_EUC@michelin.com

Ako verujete da su vaša prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka na bilo koji način povređena, imate pravo da tražite pravni lek od MICHELIN ili da kontaktirate Nacionalno telo za zaštitu podataka.

 

14. Navedeni Uslovi će biti dostupni na vebsajtu: https://www.kleber-tyres.com.

 

Michelin zadržava prava da izmeni, bilo kada i bez prethodnog obaveštenja, obim Kampanje i njene uslove. Učesnici će biti obavešteni o ovim izmenama preko obaveštenja na https://www.kleber-tyres.com.

 

You are using a web browser not supported
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+