Πρόγραμμα KLEBER TRUST

Η αξιόπιση επιλογή

Δεν θα διστάζεις πια! Και με τις εξαιρετικές επιδόσεις των προϊόντων μας αλλά και με το Πρόγραμμα KLEBER TRUST θα μείνεις 100% ικανοποιημένος. Αλλιώς, παίρνεις τα λεφτά σου πίσω μέσα σε 30 ημέρες.

 

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ KLEBER TRUST

1
Αγόρασε

2 ή 4 ελαστικά KLEBER και απόλαυσε τις διαδρομές σου.

2
Απευθύνσου στο μεταπωλητή των ελαστικών σου

στο σημείο πώλησης που αγόρασες και τοποθέτησες τα ελαστικά KLEBER), μέσα σε 30 ημέρες και ζήτα από τον ειδικό των ελαστικών να τα αφαιρέσει από το όχημά σου. Τα ελαστικά που αφαιρούνται πρέπει να κατασστρέφονται επι τόπου από το μεταπωλητή.

3
Συμπλήρωσε την αίτηση

και υπόβαλε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να πάρεις πίσω τα χρήματά σου.

ΑΊΤΗΜΑ

Σκάλισμα
 • Καλοκαιρινό
 • Χειμερινό
 • All Season
Τιμολόγιο/απόδειξη για τα ελαστικά που αγοράστηκαν και τοποθετήθηκαν ; Φωτογραφία των επιστρεφόμενων ελαστικών ξεμονταρισμένων & κομμένων/κατεστραμμένων (PDF-max 5 Mo)
Τιμολόγιο/ απόδειξη για τα ελαστικά που ξεμονταρίστηκαν (PDF-max 5 Mo)
Φωτογραφία των επιστρεφόμενων ελαστικών ξεμονταρισμένων & κομμένων/κατεστραμμένων (JPG / PDF - max 5 Mo)

www.kleber-tyres.com/privacy-policy

 

Όροι και Προϋποθέσεις Της KLEBER ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

 

HMichelin σας παρέχει την δυνατότητα να δοκιμάσετε 2 ή 4 ελαστικά KLEBER, που θα προμηθευτείτε κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς, για μια περίοδο 30 ημερών ξεκινώντας από την ημέρα της αγοράς (ημερομηνία που αναφέρεται στο τιμολόγιο). Σε περίπτωση που δεν είστε απολύτως ικανοποιημένοι, θα σας επιστρέψουμε το συνολικό αντίτιμο της αγοράς σας μέσω τραπεζικής μεταφοράς. Περίοδος ισχύος προσφοράς: από 1η  Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2022.

Σε περίπτωση που δεν είστε απολύτως ικανοποιημένοι με τα ελαστικά σας, θα σας επιστρέψουμε το 100% του αντιτίμου της αγοράς σας, εφόσον προμηθευτήκατε με μία αγορά (δηλαδή με ένα παραστατικό – απόδειξη/ τιμολόγιο) 2 ή 4 όμοια ελαστικά KLEBER (επιβατικά, 4x4, οχήματα SUV, ελαφρά οχήματα, καλοκαιρινά/all-season/χειμερινά) (στο εξής ‘Ελαστικά’), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:
 

 1. Η αγορά θα πρέπει να έχει γίνει από ιδιώτη αγοραστή, ο οποίος αγόρασε με ένα παραστατικό τα 2 ή 4 πανομοιότυπα Ελαστικά.
 2. Η αγορά των Ελαστικών θα πρέπει να έχει γίνει εντός της περιόδου ισχύος του προγράμματος εγγύησης το οποίο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 για οποιαδήποτε αγορά από ιδιώτη αγοραστή (στο εξής ‘Συμμετέχων’) από έναν από τους μεταπωλητές KLEBER που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η προμήθεια των Ελαστικών θα πρέπει να γίνει από έναν μεταπωλητή που βρίσκεται στην Ελλάδα και συμμετέχει στο πρόγραμμα KLEBER Εγγύηση Ικανοποίησης ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ.
 3. Εάν εντός μίας περιόδου 30 ημερών από την ημερομηνία προμήθειας των Ελαστικών, δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τα Ελαστικά σας θα πρέπει να μεταβείτε στον μεταπωλητή από τον οποίο τα προμηθευτήκατε ώστε να σας τα απεγκαταστήσει. Τα Ελαστικά τότε επανέρχονται στην ιδιοκτησία της Michelin.  Για να χρησιμοποιήσετε την Εγγύηση Ικανοποίησης ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ KLEBER θα πρέπει να προβείτε στα ακόλουθα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που προμηθευτήκατε τα Ελαστικά: 

  - Θα πρέπει να απεγκαταστήσετε τα Ελαστικά, δηλαδή να τα αφαιρέσει ο μεταπωλητής από τον οποίο τα προμηθευτήκατε, 
  - Θα πρέπει να μεταβείτε στο στο www.kleber-tyres.com και να παρέχετε τα απαραίτητα στοιχεία σε μία φόρμα αιτήματος προκειμένου να ενεργοποιήσετε την KLEBER Εγγύηση Ικανοποίησης ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ επισυνάπτοντας τις ακόλουθες πληροφορίες:
   

1. Σκαναρισμένο αντίγραφο ή φωτογραφία του παραστατικού (απόδειξη/ τιμολόγιο) προμήθειας των Ελαστικών. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες του συμμετέχοντος και του μεταπωλητή θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα στο παραστατικό και το σκαναρισμένο αντίγραφο ή η φωτογραφία θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα.

2. Σκαναρισμένο αντίγραφο ή φωτογραφία του παραστατικού (απόδειξη/ τιμολόγιο) για την τοποθέτηση των Ελαστικών. Είναι δυνατόν το παραστατικό αγοράς και το παραστατικό τοποθέτησης να είναι ενιαίο και θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο.

3. Σκαναρισμένο αντίγραφο ή φωτογραφία του παραστατικού (απόδειξη/ τιμολόγιο) για την απεγκατάσταση των Ελαστικών. Η απεγκατάσταση των Ελαστικών θα πρέπει να έχει γίνει στον ίδιο μεταπωλητή από όπου αγοράστηκαν και να είναι ευανάγνωστο.

4. Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και άλλες πληροφορίες αναφορικά με τον Συμμετέχοντα, ώστε η Michelin να έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί την επιστροφή, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα.

5. Φωτογραφίες των κατεστραμμένων Ελαστικών, τα οποία καταστράφηκαν από τους αρμόδιους εκπροσώπους του μεταπωλητή.
 

 1. Ο Συμμετέχων αναλαμβάνει όλα τα κόστη και τα έξοδα που σχετίζονται με τοποθέτηση, εγκατάσταση και απεγκατάσταση, της Michelin ουδεμίας ευθύνης φέρουσας.
   
 2. Θα λάβετε επιστροφή για την προμήθεια των Ελαστικών σας, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μέσω τραπεζικής μεταφοράς εντός 8 εβδομάδων μετά την παραλαβή του πλήρους αιτήματος σας για επιστροφή. Η επιστροφή θα γίνει μέσω ενός τρίτου μέρους - συνεργάτη που ενεργεί για λογαριασμό της Michelin.
   
 3. Τα απεγκατεστημένα Ελαστικά θα καταστραφούν από τον μεταπωλητή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Θα πρέπει να μην διατεθούν ή να μεταβιβαστούν ή να μεταπωληθούν.
   
 4. Θα λάβετε επιστροφή του αντιτίμου αγοράς του Ελαστικού (για την αφοράς ολοκληρωμένης ρόδας η τιμή είναι χωρίς τη ζάντα). Δεν θα λάβουμε υπ’ όψιν το αποτέλεσμα βανδαλισμού, ζημιά που έγινε λόγω ατυχήματος ή ακατάλληλου χειρισμού. Η KLEBER Εγγύηση Ικανοποίησης ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ισχύει για ένα αίτημα ανά χρήστη και ανά ελαστικό μετά την προσκόμιση του πρωτότυπου τιμολογίου που φέρει ημερομηνία και περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη που το υπέβαλε. Δεν θα σας καταβάλουμε τα κόστη που σχετίζονται με την επιστροφή ή αφαίρεση Ελαστικού. Τα παραστατικά θα πρέπει να εκδίδονται σε έναν επώνυμο πελάτη, να είναι ολοκληρωμένα και να φέρουν πλήρεις και ευανάγνωστες πληροφορίες ημερομηνίας και να φέρουν το λογότυπο της επιχείρησης. Διαφορετικά το παραστατικό θα θεωρηθεί άκυρο. Οποιοδήποτε ελλιπές, μη ευανάγνωστο, απατηλό αίτημα ή αίτημα με ανεπαρκείς πληροφορίες αποστολής, ή αίτημα που παρελήφθη εκπρόθεσμα ή από περιοχές (χώρα προμήθειας) οι οποίες δεν καλύπτονται από την προσφορά ή αιτήματα αναφορικά με προϊόντα τα οποία δεν καλύπτονται από αυτήν την προσφορά θα θεωρούνται άκυρα. Οποιοδήποτε αίτημα που αποστέλλεται και είναι ελλιπές, μη ευανάγνωστο, που δεν τηρεί τα χρονικά όρια/ προθεσμίες που αναφέρονται στην προσφορά ή δεν τηρεί την γεωγραφική περιοχή (αφοράς ή κατοικίας) θα απορρίπτεται.
   
 5. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται από την Michelin σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της προσφοράς εγγύησης. Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου παρακαλώ επισκεφτείτε: www.kleber-tyres.com/kleber-trust/gr . Εισαγωγή των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων είναι σημαντική για την συμμετοχή σε αυτήν την καμπάνια.  Ως εκ τούτου, τα πρόσωπα που ασκούν το δικαίωμά τους να αντιταχθούν στην αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων πριν από την λήξη της διάρκειας ισχύος αυτής της προσφοράς παραιτούνται του δικαιώματός τους να συμμετέχουν σε αυτήν την προσφορά και δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν σε αυτό το πλαίσιο ότι αποκλείεται οποιαδήποτε επιστροφή. Οι πληροφορίες που συλλέγονται εντός αυτής της προσφοράς θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Michelin και τους παρόχους που ενεργούν για λογαριασμό της.
   
 6. Η Michelin αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που η προσφορά δεν εκτελεστεί σύμφωνα με τους παρεχόμενους όρους και προϋποθέσεις λόγω επέλευσης περιστατικών ανεξαρτήτων της βούλησής της, όπως εξάπλωση ιών, εντοπισμός λαθών, προβλήματα δικτύου προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω πρόσβασης σε δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, απάτη, τεχνικά προβλήματα ή/ και προβλήματα που σχετίζονται με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ή εάν η εταιρεία αναγκαστεί να λήξει την προσφορά ή να μειώσει τον χρόνο διάρκειάς της ή να τον επιμηκύνει, να αρνηθεί ή να τροποποιήσει του όρους εγκυρότητας που προβλέπονται στον παρόν. Επιπροσθέτως, η Michelin αποποιείται της ευθύνης της σε περίπτωση που λόγω τεχνικού προβλήματος ο συμμετέχων δεν έχει πρόσβαση στον προαναφερθέν διαδικτυακό τόπο, εάν τα προσωπικά του δεδομένα που είναι απαραίτητα να συμπληρωθούν για την επιστροφή χαθούν, η διαβίβασή τους καθυστέρησε ή ήταν λανθασμένη ή ελλιπής. 
   
 7. Η συμμετοχή σε αυτήν την προσφορά απαιτεί ότι ο Συμμετέχων θα πρέπει πρώτα να αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις. Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση δυσχέρειας στην ερμηνεία ή την εφαρμογή αυτών των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής να αποκλείσει αυτούς τους Συμμετέχοντες που θεωρεί ότι έχουν ενεργήσει εσφαλμένα.
   
 8. Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τον σκοπό αυτής της προσφοράς ή τους όρους και της προϋποθέσεις της.

 

 

 

 

You are using a web browser not supported
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+