Program KLEBER TRUST 

Vjerujte svojoj odluci!

Više ne morate oklijevati! Uz izvrsne performanse samih pneumatika, naše vam jamstvo KLEBER TRUST jamči 100-postotno zadovoljstvo ili povrat novca u roku od 30 dana za svaki pneumatik.

 

 

KAKO FUNKCIONIRA PROGRAM KLEBER TRUST

1
Kupite

2 ili 4 KLEBER pneumatika I uživajte u vožnji

2
Vratite se kod distributera

na prodajno mjesto gdje ste pneumatike KLEBER kupili i montirali) ako niste zadovoljni i u roku 30 dana zatražite od vulkanizera da demontira pneumatike.

3
Ispunite obrazac za zahtjev

priložite sve dokumente kako biste dobili novac i pošaljite

OBRAZAC ZAHTJEVA

DIMENZIJA KUPLJENOG PNEUMATIKA
 • Zimski
 • Ljetni
 • Univerzalni
Račun za kupljene pneumatike i montažu (JPG / PDF - maks. 5Mo)
Račun za demontažu pneumatika (JPG / PDF - maks. 5Mo)
Slika demontiranih i prerezanih/uništenih vraćenih pneumatika (JPG / PDF - maks. 5Mo)

KAMPANJA „JAMSTVO ZADOVOLJSTVA PROGRAMOM KLEBER TRUST“

 

Michelin vam nudi priliku da isprobate 2 ili 4 KLEBER pneumatika (turizam, 4x4, SUV vozila, kombi vozila, ljetni/univerzalni/zimski pneumatici) (nadalje: “Pneumatici“), kupljena za vrijeme trajanja Kampanje, tijekom razdoblja od 30 dana počevši od datuma kupnje (datum naveden na računu). U slučaju da niste u potpunosti zadovoljni, vratit ćemo vam cijelu kupovnu cijenu putem bankovne doznake.

Kampanju organizira tvrtka MICHELIN ROMANIA S.A., sa sjedištem na adresi 10 Bucharest Nord Road, Global City, Business Park, Building O1, 3rd floor, Voluntari, Ilfov, registrirana u Uredu trgovačkog registra pod br. J23/2379/2013, s ekskluzivnim registracijskim brojem 13663684 (nadalje: „Michelin“ ili „Organizator“). U svrhu provođenja i zaključivanja ove Kampanje, Organizatoru će podršku pružiti Korisnička rješenja, s adresom Aix en Provence 500 517 776 (00042) - TVA FR 33 500 517 776 - APE 7311 Z 2/2 Z.I. Rousset, 135 avenue Victoire, 13790 ROUSSET, (nadalje „Agencija”).

 

Ulaskom u kampanju automatski priznajete i prihvaćate ove uvjete i odredbe, kao i pravila upravljanja podacima koja reguliraju kampanju („Uvjeti i odredbe“).

 

 1. Valjanost Kampanje: od 1. listopada 2018. do 31. prosinca 2026. godine
 2. Sudionici: pojedinci – privatni kupci
 3. Mehanizam Kampanje:

 

1. Pneumatici se moraju kupiti za vrijeme valjanosti Kampanje od distributera koji se nalazi u Hrvatskoj i koji sudjeluje u Jamstvu zadovoljstva programom KLEBER TRUST. Kampanja je ograničena na jedan zahtjev za povrat po domaćinstvu.

2. Ako u roku od 30 dana od datuma kupnje Pneumatika niste u potpunosti zadovoljni Pneumaticima, trebate omogućiti distributeru da vam demontira Pneumatike na mjestu kupnje Pneumatika. Pneumatici tada postaju vlasništvo Michelina. Za korištenje Jamstva zadovoljstva programom KLEBER TRUST, u roku od 30 dana od datuma kupnje Pneumatika morate napraviti sljedeće:

1. Pneumatike vam mora demontirati, tj. ukloniti distributer na mjestu kupnje Pneumatika;

2. Trebate otići na https://www.kleber-pneumatici.com i unijeti potrebne podatke: u obrascu zahtjeva kako biste aktivirali Jamstvo zadovoljstva programom KLEBER TRUST, a trebate priložiti i sljedeću dokumentaciju:

 • Sken ili sliku Računa za kupljene Pneumatike. Podaci i pojedinosti o sudioniku i distributeru moraju biti jasno naznačeni na računu, a slika ili sken trebaju biti čitljivi;
 • Sken ili sliku Računa za montažu Pneumatika. Račun za montažu i račun za kupnju Pneumatika može biti jedan i mora biti čitljiv;
 • Sken ili sliku Računa za demontažu Pneumatika. Montažu i demontažu Pneumatika mora izvršiti isti distributer i računi moraju biti čitljivi.
 • Sudionik će dostaviti: ime banke i broj bankovnog računa na koji se treba izvršiti povrat, ime, prezime, broj telefona i adresu e-pošte Sudionika, tako da Michelin može izvršiti povrat kako je navedeno na web stranici;
 • Slike uništenih Pneumatika, koje su uništili relevantni predstavnici distributera.Sve troškove i izdatke vezane za montažu, postavljanje, demontažu i uklanjanje snosit će Sudionik, a ne Michelin.

 

4) Sve troškove i izdatke vezane za montažu, postavljanje, demontažu i uklanjanje snosit će Sudionik, a ne Michelin.

 

5)Povrat za kupnju svojih Pneumatika, uključujući PDV, dobit ćete putem bankovne doznake u roku od 8 tjedana nakon primitka vašeg potpunog zahtjeva za povrat. Povrat će izvršiti treća strana – Agencija koja obavlja povrat u ime Michelina.  

 

6) Demontirane Pneumatike uništit će distributer u skladu s relevantnim zakonima. Ne smije ih se odlagati, prenositi ili preprodavati.

 

7) Dobit ćete povrat kupovne cijene Pneumatika (za kupnju cijelih kotača cijena ne uključuje naplatke). U obzir nećemo uzeti rezultat vandalizma, štetu nastalu uslijed nesreće ili nepravilnog rukovanja. Jamstvo zadovoljstva programom KLEBER TRUST vrijedi u SRBIJI za jedan zahtjev po korisniku i vozilu nakon podnošenja originalnog datiranog računa koji sadrži pojedinosti za kontakt kupca koji ga je podnio.

 

8) Nećemo nadoknaditi troškove vezane uz povrat ili uklanjanje Pneumatika. Računi moraju biti izdani imenovanom kupcu, biti potpuni i imati u potpunosti čitljive podatke o datumu te moraju imati zaglavlje tvrtke. U suprotnom će se račun smatrati nevažećim. Svaki nepotpun, nečitljiv, lažan zahtjev ili zahtjev s nedovoljnom poštarinom, kao i zahtjev zaprimljen izvan vremenskog ograničenja, s teritorija (zemlje kupnje) koji nisu obuhvaćeni Kampanjom ili zahtjevi vezani uz reference proizvoda koje nisu obuhvaćene ovom Kampanjom, smatrat će se nevažećima.      

 

9) Svaki poslani zahtjev koji nije potpun, nije čitljiv, ne pridržava se vremenskog ograničenja, rokova utvrđenih u Kampanji, ili koji se ne pridržava zemljopisnog područja (kupnje ili prebivališta) bit će odbačen.

 

10) Michelin se odriče bilo kakve odgovornosti u slučaju da se Kampanja ne izvrši u skladu s navedenim Uvjetima i odredbama, zbog nastanka incidenata neovisnih o volji istog, kao što su širenje virusa, otkrivanje pogrešaka, problemi s mrežom, problemi uzrokovani pristupom podacima neovlaštenih osoba, prijevare, tehnički problemi i/ili problemi vezani uz poštansku uslugu, ili ako je tvrtka prisiljena prekinuti Kampanju, skratiti vrijeme trajanja ili ga produžiti, odbaciti ili čak izmijeniti ovdje navedeno vrijeme trajanja.

 

11) Uz to, Michelin se odriče bilo kakve odgovornosti u slučaju da, zbog tehničkog problema, Sudionik ne može pristupiti prethodno navedenoj web stranici, ako su njegovi osobni podaci potrebni za ispunjavanje zahtjeva za povratom izgubljeni, njihov prijenos je odgođen, ako su netočni ili nepotpuni.

 

12) Sudjelovanje u ovoj kampanji zahtijeva da Sudionik prvo prihvati Uvjete i odredbe, bez ograničenja ili rezervacija. Michelin zadržava pravo, u slučaju poteškoća u tumačenju ili primjeni ovih Uvjeta i odredbi sudjelovanja, isključenja onih Sudionika za koje smatra da su lažno postupali.

 

13) Pravila za upravljanje osobnim podacima

 

1. Organizator je voditelj obrade podataka, a Agencija preuzima ulogu izvršitelja obrade podataka s kojim Organizator surađuje u svrhu organiziranja Kampanje.
Obrada podataka će se vršiti za organiziranje i provođenje ove Kampanje te u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih obaveza u vezi Kampanje; bez pružanja vaših osobnih podataka mi ne možemo osigurati vaše sudjelovanje u Kampanji budući da vas Organizator ne može identificirati za potrebe Kampanje, tj. Organizator neće moći ocijeniti vašu usklađenost s uvjetima Kampanje, nadoknaditi vrijednost pneumatika. 

2. Tijekom ove Kampanje obrađivat će se sljedeći osobni podaci: ime, prezime, broj telefona, adresa e-pošte i podaci o bankovnom računu (IBAN) te ime banke.

3. Razdoblje pohrane osobnih podataka koje je obradio Organizator ovisi o svrsi obrade, i to:
Organizator će čuvati podatke prikupljene i obrađene u svrhu organiziranja ove Kampanje za vrijeme trajanja Kampanje i tri mjeseca nakon datuma njezina završetka. Organizator i Agencija Kampanje će uništiti sve ostale osobne podatke dobivene putem sudjelovanja Sudionika u Kampanji nakon završetka Kampanje. Međutim, za fiskalne svrhe, osobni podaci koji pripadaju pobjedniku kampanje bit će pohranjeni 5 godina nakon preuzimanja nagrade.

4. Sudionici imaju sljedeća prava u pogledu obrade vaših podataka, u skladu s Uredbom EU 2016/679: pravo na informacije i pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje, pravo na data prenosivost, pravo na prigovor. Za informacije o našoj polici o privatnosti posjetite: www.michelin.com.hr .

 

Želite li ostvariti navedena prava i dobiti pristup podacima koji vas se tiču, obratite nam se na sljedeću adresu:

 

Michelin Romania S.A.

Adresa: 10 Bucharest Nord Road, Global City, Business Park, Building O1, 3rd floor, Voluntari, Ilfov, Romania

E-pošta: dataprivacy_EUC@michelin.com

 

Smatrate li da su vaša prava u vezi osobnih podataka na bilo koji način povrijeđena, imate pravo tražiti pomoć od tvrtke MICHELIN ili kontaktirati Nacionalno tijelo za zaštitu podataka.

 

14) Ovi Uvjeti i odredbe bit će dostupni na web stranici: https://www.kleber-pneumatici.com Michelin zadržava pravo izmjene, u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, opsega Kampanje ili Uvjeta i odredbi iste. Sudionici će o takvim izmjenama biti obavješteni najavom na https://www.kleber-pneumatici.com.

 

 

 

You are using a web browser not supported
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+